Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY A MOBILNÍ APLIKACE VEZUJIDLO.CZ:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ:
1.1 Webová stránka a mobilní aplikace Vezujidlo.cz (dále jen "Provozovatel") jsou provozovány společností Vezujidlo.cz, IČ: 03338096, se sídlem Turpišova 240, Chrastava, 46331.

OBJEDNÁVKY A ODPOVĚDNOST:
2.1 Provozovatel nenese zodpovědnost za případné komunikační problémy nebo nedoručení objednávky ze strany restaurace.
2.2 Restaurace, jako provozovatel objednávky, nemá právo nárokovat uhrazení škody po provozovateli Vezujidlo.cz.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
3.1 Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem na webové stránce i v mobilní aplikaci.
3.2 Zákazník uděluje souhlas k poskytnutí informací o objednávce restauraci, která bude objednávku zpracovávat.
3.3 Zákazník má právo na omezení zpracování, přístupu k osobním informacím a může požádat o vymazání svých osobních údajů. Vezujidlo.cz si vylučuje právo na vymazání dat během 30 dnů od doručení žádosti. Toto omezení se nevztahuje na proběhlé objednávky, které nelze z důvodu evidenčních povinností smazat. Možnost smazání účtu zákazníka však zůstává zachována.
3.4 Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme v souvislosti s algoritmy, které mají zjednodušit naše procesy. Máte samozřejmě právo nebýt předmětem rozhodnutí vycházejících výhradně z automatizovaného zpracování. Pokud se domníváte, že jsme vám neoprávněně odmítli přístup, můžete se na nás vždy obrátit na adresu INFO@VEZUJIDLO.CZ. Případ následně zvlášť posoudíme a rozhodneme zvlášť o každém případu.
3.5 V případě nekalé činnosti je Provozovatel oprávněn sdělit informace na žádost příslušného úřadu policie nebo soudu o daném účtu.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST:
4.1 Pokud se domníváte, že došlo z naší strany k neoprávněnému zpracování vašich osobních údajů nebo k porušení vašich práv, můžete kdykoliv podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem je v našem případě: Úřad pro ochranu osobních údajů.

SDÍLENÍ ÚDAJŮ O OBJEDNÁVKÁCH A VĚR-NOSTNÍ BODY:
5.1 Údaje o objednávce jsou sdíleny s vybranou restaurací pomocí zařízení Vezujidlo.cz.
5.2 Zákazník získává věrnostní body za nákupy, které může uplatnit v daném obchodě, kde nakoupil.

COOKIES:
6.1 Provozovatel webu využívá soubory cookies k optimalizaci funkčnosti webové stránky i mobilní aplikace.
6.2 Soubory cookies umožňují sledování preferencí uživatele a poskytují lepší uživatelský zážitek.
6.3 Používáním webové stránky a mobilní aplikace Vezujidlo.cz vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies.

VRÁCENÍ FINANCÍ ZA STORNOVANÉ OBJEDNÁVKY:
6.4 V případě stornování objednávky budou finance vráceny zákazníkovi do digitální peněženky, kde je může kdykoliv vyčerpat. Tato možnost je poskytována za předpokladu dodržení stanovených podmínek pro stornování objednávky u daného obchodu či restaurace

PRÁVO NA ZMĚNU VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK:
7.1 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek.
7.2 O významných změnách vás budeme informovat prostřednictvím webové stránky nebo e-mailu.
7.3 Pokračujícím používáním webové stránky a mobilní aplikace po změně podmínek vyjadřujete souhlas s novými podmínkami.

NEPŘEVZETÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ A BLOKOVÁNÍ ÚČTU:
8.1 V případě, že zákazník nepřevezme objednané zboží, provozovatel nebo restaurace mají právo blokovat telefonní číslo přidružené k Vezujidlo.cz nebo k dané restauraci.
8.2 Blokování znamená omezený nebo žádný přístup k danému účtu na Vezujidlo.cz a mobilní aplikaci.

POUŽITÍ MOBILNÍ APLIKACE:
9.1 Zákazník má možnost přihlášení pomocí mobilní aplikace, a to za stejných podmínek jako při využití webové stránky Vezujidlo.cz.
9.2 V případě, že objednávka není převzata, může Provozovatel omezit přístup k mobilní aplikaci v souladu s ustanoveními této smlouvy.

ŽIVÁ OZNÁMENÍ A OVEŘENÍ:
10.1 Mobilní aplikace Vezujidlo.cz odesílá živá oznámení ohledně stavu objednávky a marketingových sdělení.
10.2 K oveření telefonního čísla nebo e-mailu slouží kód OTP (One-Time Password), který zvyšuje bezpečnost přihlášení a komunikace na platformě.

SDÍLENÍ ÚDAJŮ S MOBILNÍ APLIKACÍ:
11.1 Data zákazníka jsou sdílena s mobilní aplikací Vezujidlo.cz.
11.2 Na aplikaci platí stejná pravidla ochrany osobních údajů jako při využití webové stránky.

VYUŽÍVÁNÍ GPS LOKALIZACE:
12.1 Zákazník souhlasí s využíváním GPS lokalizace pro možnost zobrazení restaurací a pro možnost zjištění adresy zákazníka k možnosti doručení objednávky.
12.2 V případě, že zákazník nesouhlasí nebo nepovolí možnost využívání GPS lokalizace, není možné používat systém v plném rozsahu.

ZAKÁZNÍK MÁ PRÁVO ZRUŠIT ÚČET:
13.1 Zákazník má právo zrušit účet buď v nastavení zákaznického profilu nebo zasláním písemné žádosti na info@vezujidlo.cz.

PRÁVO NA ZMĚNU VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK:
14.1 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek.
14.2 O významných změnách vás budeme informovat prostřednictvím webové stránky nebo e-mailu.
14.3 Pokračujícím používáním webové stránky a mobilní aplikace po změně podmínek vyjadřujete souhlas s novými podmínkami.

Děkujeme za pochopení a využívání služeb Vezujidlo.cz.

Naposledy aktualizováno: 10. února 2024.
Jste majitelem restaurace?

Přidejte se k nám a oslovte nové zákazníky

Už jen pár kroků k připojení k naší rodině